Hủy

Tag:

EcoTruck gọi vốn 2 triệu USD

EcoTruck gọi thành công 2 triệu USD quỹ Hàn Quốc

Quỹ đầu tư Hàn Quốc STIC Ventures vừa rót 2 triệu USD vào startup logistics EcoTruck trong vòng gọi vốn Series A.
21/5/2021, 15:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào