Hủy

Tag:

Emddi gọi vốn

Nền tảng gọi xe Emddi gọi vốn 2 triệu USD

Emddi, nền tảng công nghệ điều vận xe trực tuyến của Việt Nam vừa gọi thành công 2 triệu USD tại sự kiện ThinkZone Virtual...
4/6/2021, 08:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn