Hủy

Tag:

giao dịch Grab

Grab hoãn sáp nhập đến cuối năm nay

Thương vụ sáp nhập giữa Grab và công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng (SPAC) sẽ hoàn thành cuối năm nay. Tiến trình chậm trễ do...
19/6/2021, 09:45   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào