Hủy

Tag:

Gimo

Nền tảng ứng lương cho lao động nhận vốn vòng hạt giống

Startup về ứng lương tức thì Gimo vừa gọi vốn thành công từ ThinkZone Ventures, BK Fund… để mở rộng thị trường.
24/3/2021, 00:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn