Hủy

Tag:

Giphy

Người dùng đã chán ảnh GIF

Từng có thời gian ngắn bùng nổ, giờ đây người dùng được cho là đã chán tạo ảnh GIF, các công ty trong lĩnh vực này gần như không...
19/9/2022, 08:00   

Facebook thâu tóm Giphy với giá 400 triệu USD 

Facebook đang tiến hành mua lại Giphy, một nền tảng hàng đầu trong việc sản xuất và chia sẻ hình ảnh động (ảnh GIFs).
22/5/2020, 01:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào