Hủy

Tag:

gọi vốn Kamereo

Nền tảng phân phối thực phẩm Kamereo gọi vốn 4,6 triệu USD

Kamereo vừa huy động vốn thành công trong vòng gọi vốn Series A, được đồng dẫn dắt bởi Tập đoàn CPF, Quest Ventures và Genesia Ventures.
20/7/2021, 07:56   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào