Hủy

Tag:

Gojeck gọi vốn

Gojek được đầu tư 300 triệu USD

Nhà mạng Indonesia - Telkomsel thông báo đầu tư 300 triệu USD vào Gojek, theo TechCrunch.
16/5/2021, 10:15   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào