Hủy

Tag:

Infina

Infina gọi vốn thành công 140 tỷ đồng

Nền tảng Infina công bố đã gọi vốn thành công 6 triệu USD tại vòng hạt giống từ 6 nhà đầu tư toàn thế giới.
11/2/2022, 10:00   

Doanh nghiệp tìm thấy 'cơ trong nguy' từ đại dịch

Trong khi mảng kinh doanh truyền thống “đóng băng” vì Covid-19, nhiều doanh nghiệp bứt lên nhờ chuyển sang hoạt động trực...
23/11/2021, 17:00   

Ứng dụng đầu tư Infina huy động thành công 2 triệu USD

Startup chuyên về đầu tư và tích lũy Infina của Việt Nam mới đây công bố nhận 2 triệu USD từ 5 quỹ đầu tư lớn tại vòng hạt giống...
28/6/2021, 16:18   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào