Hủy

Tag:

Jessica Liu từ chức

Tổng giám đốc phụ trách LazMall của Lazada từ chức

Bà Jessica Liu quyết định từ chức Tổng giám đốc phụ trách LazMall, với lý do muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.
4/6/2021, 14:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn