Hủy

Tag:

Kamereo

Nền tảng phân phối thực phẩm Kamereo gọi vốn 4,6 triệu USD

Kamereo vừa huy động vốn thành công trong vòng gọi vốn Series A, được đồng dẫn dắt bởi Tập đoàn CPF, Quest Ventures và Genesia Ventures.
20/7/2021, 07:56   

Startup Việt kết nối nhà hàng với đơn vị cung ứng gọi vốn nửa triệu USD

Startup giúp các nhà hàng tìm và mua nguyên liệu trên nền tảng trực tuyến thay cho cách thức thủ công.
8/1/2019, 10:09   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào