Hủy

Tag:

Kinh tế Internet

Cơ hội khởi nghiệp thương mại điện tử tại Đông Nam Á

Lĩnh vực thương mại điện tử tại thị trường Đông Nam Á được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển với 330 triệu người dùng Internet. 
28/6/2018, 00:00   

Kinh tế Internet của Đông Nam Á đạt 50 tỷ USD năm 2017

Nhiều lĩnh vực kinh doanh qua mạng bùng nổ như du lịch trực tuyến, đi nhờ xe và thanh toán trực tuyến.
15/12/2017, 10:39   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào