Hủy

Tag:

liên minh Blockchain Việt Nam

Liên minh Blockchain Việt Nam ra mắt tại TP HCM

Liên minh hướng đến thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp Blockchain trong nước, góp phần xác lập vị trí trung tâm công nghệ...
28/9/2018, 18:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào