Hủy

Tag:

Mainnet

Aura Network khởi chạy mạng lưới chính thức The Xstaxy

Mạng lưới chính thức (Mainnet) với tên gọi The Xstaxy vận hành từ 20/3 trở thành nền tảng tối ưu cho người dùng trải nghiệm...
22/3/2023, 08:00   

Aura Network sắp khởi chạy mạng lưới chính thức

Dự án Aura Network sẽ khởi chạy mạng lưới chính thức Mainnet vào ngày 20/3, đánh dấu bước tiến vào công nghệ Web3.
22/2/2023, 10:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào