Hủy

Tag:

MEF IV

Mekong Capital rót 10,2 triệu USD vào ứng dựng bất động sản Việt

Mekong Capital vừa thông báo quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV) đã hoàn tất khoản đầu tư 10,2 triệu USD vào công ty công nghệ...
22/8/2021, 10:49   

Mekong Capital rót 10 triệu USD vào Mutosi

Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV) của Mekong Capital vừa hoàn tất khoản đầu tư 10 triệu USD vào Công ty Mutosi.
9/6/2021, 22:50   

Mekong Capital công bố quỹ đầu tư 246 triệu USD

Quỹ đầu tư thứ năm do Mekong Capital tư vấn đã huy động 246 triệu USD với mục tiêu "rót vốn' vào các doanh nghiệp tiêu dùng tại...
5/1/2021, 10:05   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào