Hủy

Tag:

New Normal

Chuyên gia chia sẻ giải pháp trong 'bình thường mới'

Chương trình "New Normal" tạo diễn đàn giúp chuyên gia chia sẻ kiến thức, giải pháp hoạt động cho cá nhân, doanh nghiệp hướng đến...
12/10/2021, 08:00   

Cơ hội tìm kiếm đầu tư tại Startup Việt 2020

Công ty khởi nghiệp được tham gia các chuỗi workshop, hội thảo, sự kiện networking, gặp gỡ, tham vấn ý kiến chuyên gia và kêu gọi...
17/6/2020, 10:00   

Chủ tịch FPT: ‘Thế giới sẽ không bao giờ trở lại như trước’

Ông Trương Gia Bình nhận định thế giới thay đổi nhanh chóng kể từ khi dịch bùng phát và không bao giờ quay lại trạng thái trước...
21/5/2020, 13:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào