Hủy

Tag:

New Normal

Cơ hội tìm kiếm đầu tư tại Startup Việt 2020

Công ty khởi nghiệp được tham gia các chuỗi workshop, hội thảo, sự kiện networking, gặp gỡ, tham vấn ý kiến chuyên gia và kêu gọi...
17/6/2020, 10:00   

Chủ tịch FPT: ‘Thế giới sẽ không bao giờ trở lại như trước’

Ông Trương Gia Bình nhận định thế giới thay đổi nhanh chóng kể từ khi dịch bùng phát và không bao giờ quay lại trạng thái trước...
21/5/2020, 13:00   

Những mặc cảm khiến ý tưởng chỉ nằm trên giấy

Bà Nguyễn Thị Hải Thanh, CEO AVSE Corp cho rằng bất cứ phát...
Những mặc cảm khiến ý tưởng chỉ nằm trên giấy