Hủy

Tag:

Ngày hội khởi nghiệp

Trà Vinh tổ chức ngày hội khởi nghiệp

Ngày hội sẽ trưng bày sản phẩm từ các dự án khởi nghiệp, tổ chức chuỗi hội thảo cùng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh...
12/12/2019, 17:00   

Techfest Vietnam lần đầu tiên tổ chức tại Mỹ và Hàn Quốc

Các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp sẽ có cơ hội tham quan, kết nối tại hai hệ sinh thái khởi nghiệp lớn, hạn đăng ký đến ngày 12/8.
8/8/2019, 11:58   

Những mặc cảm khiến ý tưởng chỉ nằm trên giấy

Bà Nguyễn Thị Hải Thanh, CEO AVSE Corp cho rằng bất cứ phát...
Những mặc cảm khiến ý tưởng chỉ nằm trên giấy