Hủy

Tag:

người trẻ Việt

Nhiều người trẻ Việt Nam tham gia đầu tư thị trường tiền thuật toán

Hoạt động trao đổi, giao dịch tiền thuật toán hiện vẫn chưa được hợp pháp hóa tại Việt Nam nhưng vẫn thu hút các nhà đầu tư trẻ...
6/6/2018, 08:54   

Người Việt dùng điện thoại khi lái xe để làm gì?

38% tài xế không thể bỏ thói quen dùng điện thoại khi lái xe để gọi điện, kiểm tra email thậm chí giết thời gian.
14/8/2017, 11:44   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào