Hủy

Tag:

Nguy Cơ talkshow

Chuỗi rạp chiếu phim tìm hướng đi trong dịch bệnh

CEO Beta Group Bùi Quang Minh coi dịch bệnh là cơ hội để thay đổi, sắp xếp lại mô hình kinh doanh theo hướng tinh gọn hơn, thậm...
31/7/2021, 15:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào