Hủy

Tag:

Ninja Van gọi vốn

Ninja Van huy động thành công 274 triệu USD

Số tiền mà startup này gọi được đến từ chính phủ Brunei và một số nhà đầu tư khác trong vòng gọi vốn mới. 
8/5/2020, 03:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào