Hủy

Tag:

Paul Espinan

CEO MoveUp: Khởi nghiệp giống như năm 2020, nhiều điều bất ngờ

Theo Paul Espinan, khi khởi nghiệp founder khó lên kế hoạch chi tiết cho công ty, mọi thứ xuất hiện trên hành trình khởi nghiệp...
26/4/2021, 08:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào