Hủy

Tag:

phần mềm an ninh mạng

CEO 9x và khát vọng sáng tạo nền tảng an ninh mạng trên 'mây'

Trăn trở về vấn đề an ninh mạng tại Việt Nam, CEO Trần Quang Chiến cùng các cộng sự cho ra đời nền tảng bảo mật 'CyStack Platform'.  
5/11/2018, 09:01   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào