Hủy

Tag:

Pharmacy Online Concierge

Nền tảng kết nối nhà thuốc POC Pharma nhận 4,5 triệu USD

Pharmacy Online Concierge (POC Pharma), một nền tảng kết nối trong lĩnh vực dược phẩm có trụ sở tại Việt Nam và Hong Kong, vừa...
30/4/2021, 14:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn