Hủy

Tag:

Propzy Launch

Propzy ra mắt chương trình hỗ trợ khởi nghiệp

Chương trình Propzy Launch hỗ trợ vốn, kinh nghiệm và kiến thức cho quá trình phát triển của startup tại Việt Nam, mở cổng nhận...
26/5/2021, 10:42   

Propzy ra mắt chương trình hỗ trợ startup Việt

Propzy sẽ hỗ trợ văn phòng làm việc, các dịch vụ trong kinh doanh như pháp lý, marketing cho các startup giai đoạn early stage.
8/3/2021, 13:30   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào