Hủy

Tag:

quỹ VIISA

Hai startup vào chương trình tăng tốc khởi nghiệp của VIISA

DrobeBox và DoctorBear có cơ hội nhận 200.000 USD khi nằm trong đợt huấn luyện của quỹ đầu tư VIISA giai đoạn hạt giống.
25/10/2020, 06:00   

11 startup nhận vốn hơn 300.000 USD từ quỹ đầu tư Việt

Mỗi startup nhận được 30.000 USD, gồm cả tiền mặt và quà tặng trong chương trình "Ngày đầu tư" của VIISA.
28/10/2017, 14:10   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào