Hủy

Tag:

Richard Triều Phạm

'Startup công nghệ Việt cần mở rộng quy mô'

Startup công nghệ Việt mạnh về thích nghi với biến động song còn hạn chế trong mở rộng quy mô, theo ông Richard Triều Phạm - Phó...
11/11/2020, 10:00   

Top 15 Startup Việt 2020 sẽ phản biện trước hội đồng chung khảo

Hội đồng chung khảo Startup Việt 2020 sẽ đặt câu hỏi phản biện xoay quanh bản kế hoạch kinh doanh của top 15 Startup Việt vào...
10/11/2020, 08:42   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào