Hủy

Tag:

Seed+

Startup Việt 2020 hợp tác Techfest Vietnam để kết nối đầu tư

Startup Việt sẽ phối hợp cùng Techfest Vietnam 2020 để hỗ trợ các công ty startup nhánh Seed+ kết nối với các nhà đầu tư.
19/11/2020, 14:10   

Startup Việt 2020 mở cổng đăng ký lần 2 cho nhánh Seed+

Cổng đăng ký lần 2 của hạng mục Seed+ sẽ mở từ ngày 20/8 đến 10/9 nhằm tạo điều kiện cho các startup hoàn thiện hồ sơ, thu hút...
20/8/2020, 13:37   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào