Hủy

Tag:

Startup giao hàng

Lĩnh vực sức khỏe và giao hàng hút vốn trong Covid-19

Các startup chăm sóc sức khỏe, logistics và giao hàng tại Đông Nam Á vẫn mở rộng quy mô nhờ dòng vốn đầu tư bất chấp ảnh hưởng...
9/5/2020, 02:00   

Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Giám đốc Quốc gia (Việt Nam, Lào và...
Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt