Hủy

Tag:

Startup kết nối ngân hàng và doanh nghiệp nhỏ gia nhập thị trường Việt

Startup kết nối ngân hàng và doanh nghiệp nhỏ gia nhập thị trường Việt

Finaxar đến từ Singapore, cung cấp giải pháp cấp tín dụng trực tuyến lên đến 500 triệu đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải...
19/7/2019, 18:15   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào