Kỷ nguyên sáng tạo
The New Era of Innovation

Công ty CP Công Nghệ Grac

Giới thiệu

Bình chọn

0 lượt

Giới thiệu

  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Thành lập: 11/2018

Grac - Phần mềm số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online

Grac (viết tắt từ “gom rác”) lựa chọn và áp dụng công nghệ phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng, đồng thời xây dựng và phát triển Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng trang mạng (website).Với hệ thống dữ liệu tập trung, đa nền tảng và được đồng bộ liên tục (Big Data – Cloud Server). Áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu khổng lồ và phức tạp để báo cáo, tổng hợp và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp (Big data).

Kết nối các cổng thanh toán, ví điện tử để thanh toán tiền rác, thu hộ tiền rác bổ sung vào ngân sách nhà nước. Kết nối thông minh: người dân, chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Grac có sứ mệnh là công cụ phần mềm quản lý để các đô thị đặt được mục tiêu phát thải bằng 0 đối với chất thải rắn sinh hoạt.

Slogan: đô thị không rác.

Tầm nhìn:

100% các đô thị của Việt nam sẽ quản lý được 100% rác thải sinh hoạt trên địa bàn vào năm 2025.

100% người dân biết được phương thức thanh toán tiền rác online như thanh toán tiền điện nước.

Giảm thiểu rác thải cho các bãi chôn lấp và nhà máy xử lý rác đô thị

Truyền thông cho 100% người dân Việt Nam biết và thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Ý nghĩa của Grac

Ý nghĩa về mặt Kinh tế: Giảm chi phí xử lý rác rất lớn cho các tỉnh, thành phố nếu phân loại. Tạo thêm thu nhập cho người thu gom ve chai, lực lượng thu gom rác phát sinh. Giảm các chi phí vận hành cho người thu gom rác, thu gom phế liệu. Tạo thêm nguồn thu nhập từ việc bán phân compost. Sử dụng lại đồ cũ giúp cho người có đời sống khó khăn tiết kiệm hơn.

Ý nghĩa về mặt Xã hội: Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Hỗ trợ tạo điều kiện phát triển thu gom rác, phân loại rác, ve chai, đồ cũ,…Tăng cường gắn kết giữa người dân, chính quyền và đơn vị thu gom rác. Công khai, minh bạch các mức phí thu gom rác và tình hình quản lý rác. Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý rác thải thông minh

Video

Công ty CP Công Nghệ Grac

Vốn đầu tư

Thời gian Nhà đầu tư Vòng đầu tư Giá trị (USD)
11/2018 Greco, Angel $1,000,000.00
Tải hồ sơ gọi vốn

Thành viên

Nguyễn Trọng Minh

CEO

Thông tin liên hệ

Tên đầy đủ Công ty CP Công Nghệ Grac

Tên viết tắt Grac

Địa chỉ 5B Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Website https://grac.vn

Hình ảnh