Hủy

Tag:

startup Virtual Internships

Nền tảng thực tập từ xa gọi vốn 2,5 triệu USD

Virtual Internships - công ty công nghệ giáo dục có trụ sở tại Việt Nam vừa gọi vốn thành công 2,5 triệu USD trong chương trình...
16/7/2021, 11:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào