Hủy

Tag:

startup xuất sắc Techfest 2018

Top 10 startup xuất sắc tại Techfest 2018

Nhiều mô hình sáng tạo được đánh giá cao về tiềm năng, mang lại những đóng góp đáng kể trong tương lai.
9/12/2018, 10:28   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào