Hủy

AGE team

Team AGE chúng tôi đang thực hiện một bộ phim hoạt hình về Thánh Gióng trong chuỗi phim "Những người con đất Việt". Hiện tại bộ phim đã hoàn thành mục truyện kể và hình ảnh đã hoàn thành 70%. Bộ phim hoạt hình sẽ mang lại giá trị cổ vũ tinh thần dân tộc cho người Việt Nam.

Giới thiệu

Team AGE chúng tôi có dự định thực hiện một số bộ phim hoạt hình mang tên "Những người con đất Việt".

Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành 70% bộ phim đầu tiên và nhân vật chúng tôi chọn là Thánh Gióng vì vua Hùng thứ sáu chống giặc Ân là cuộc chống ngoại xâm đầu tiên của nước ta từ ngày thành lập Văn Lang.

Bộ phim mang ý nghĩa giáo dục, mang tính anh hùng ca. Ca ngợi truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của người Việt Nam đồng thời khuyến khích tinh thần học lịch sử của học sinh hiện tại.

Hướng đi của team: Chúng tôi làm phim hoạt hình trước, sau đó sẽ phát triển phần mềm dạy kĩ năng sống cần thiết cho học sinh trên smartphone và tablet. Ví dụ như làm sao để lấy lửa ngoài tự nhiên, làm sao để xác định sao bắc đẩu trong đêm...

Thông tin liên hệ
  • AGE team

  • AGE

  • 328 Võ Văn Kiệt Quận 1 TPHCM

  • designernguyenphudung@gmail.com

  • https://www.appbrain.com/dev/AGEworldgame/

Lĩnh vực

Edtech

Ngành khác

Thành lập

01/2018

Hình ảnh (8)