Hủy

Công ty Cổ phần Devwork

Devwork.vn là sản phẩm về công nghệ, giúp kết nối nhà tuyển dụng với ứng viên và các chuyên viên tuyển dụng, làm cho quá trình tuyển dụng nhân sự dần trở nên khép kín, tốc độ và chất lượng hơn.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công ty Cổ phần Devwork

  • system@devwork.vn

  • http://devwork.vn

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

01/1970