Hủy

Công ty TNHH FVET Việt Nam

FVET Vietnam là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam giúp kết nối nhanh chóng và tức thời giữa người chăn nuôi với các bác sĩ thú y và chuyên gia nhằm giải quyết những khó khăn trong hoạt động thực tiễn như cách phòng và điều trị bệnh trên vật nuôi. Ứng dụng sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản nói riêng và nông nghiệp nói chung theo xu hướng phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công ty TNHH FVET Việt Nam

  • fvetgroup@gmail.com

  • https://fvet.vn

Lĩnh vực

Y tế

Thành lập

01/1970

Startup cùng lĩnh vực