Hủy

Homecares

Giới thiệu

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thông qua ứng dụng app/website/call center

Thông tin liên hệ
  • Homecares

  • Homecares

  • 31 Trần Phú - Đà Nẵng

  • homecares.vn@gmail.com

  • http://homecares.vn

Lĩnh vực

Dịch vụ

Y tế

Thành lập

12/2016