Hủy

EcoTruck: Ứng dụng công nghệ tạo hệ sinh thái mới cho ngành Logistics VN

EcoTruck không chỉ là ứng dụng công nghệ đặt xe tải, xe container, EcoTruck còn xây dựng hệ sinh thái mới cho ngành Logistics. Logistics VN đang gặp rất nhiều khó khăn, nhức nhối, tạo rào cản lớn cho nền kinh tế, chính phủ đang kêu gọi nhiều giải pháp. EcoTruck ra đời nhằm giảm chi phí logistics và tăng chất lượng dịch vụ của ngành. Mục tiêu trong 5 năm, công ty sẽ tiết kiệm chi phí logistics tương đương 1% GDP cho toàn bộ nền kinh tế khoảng 2 tỷ USD.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • EcoTruck: Ứng dụng công nghệ tạo hệ sinh thái mới cho ngành Logistics VN

  • anh.le@ecotruck.vn

  • https://ecotruck.vn/

Lĩnh vực

Logistic

Thành lập

01/1970