Hủy

Notes Audio

TEMO - Hệ thống đo kinh lạc là sự kết hợp giữa thiết bị phần cứng và ứng dụng phần mềm, giúp người dùng kiểm tra, theo dõi sức khỏe của bản thân một cách dễ dàng và chủ động.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Notes Audio

  • Notes Audio

  • Tầng 8, Tòa Up-Coworking Space

  • savydevice@gmail.com

  • http://www.notesaudio.co/

Lĩnh vực

Công nghệ

Ngành khác

Thành lập

01/2016

Hình ảnh (6)