Hủy

Công ty Cổ phần Đầu tư thông minh Chọn

Mạng xã hội Bất động sản www.chondiaoc.com ra đời từ: Những người đam mê ứng dụng công nghệ trong việc phát triển các doanh nghiệp. Những người am hiểu trong việc đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Giới thiệu

Lĩnh vực BĐS được xem là cánh én của nền kinh tế có tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực khác nói riêng và trong nền kinh tế vĩ mô nói chung. Thực tế với sự bất ổn định trong lĩnh vực này trong thời gian qua xuất phát từ quản lý ngành, chính sách đặc thù cho ngành, sự thiếu minh bạch, thiếu thông tin, sự manh mún, chụp giật trong hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đến rất cần một kênh thông tin cập nhật chính sách, đối chiếu thông tin pháp lý dự án với nhiều sự tương tác khác nhau giúp minh bạch hóa thị trường.

Sự phát triển nhanh của lĩnh vực internet, tỉ lệ tiếp cận, tốc độ tăng trưởng của hạ tầng kỷ thuật, thiết bị đầu cuối đặc biệt smartphone … dẫn đến tiếp cận thông tin bất động sản trên nền tảng internet bằng máy tính và điện thoại chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Tính tương tác cao giữa các nhóm trong mạng xã hội điển hình như facebook đã như một phần không thể tách rời của đời sống xã hội.

Đó cũng là lý do ra đời của Mạng Xã hội Bất động sản www.chondiaoc.com

Thông tin liên hệ
  • Công ty Cổ phần Đầu tư thông minh Chọn

  • 15/60 Cô Bắc Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

  • mangsanvietnam@gmail.com

  • http://www.chondiaoc.com

Lĩnh vực

Ngành khác

Thành lập

01/2016

Hình ảnh (2)