Hủy

ABBY

Abbycard là giải pháp All-in-One về quản lý và chăm sóc khách hàng dành cho doanh nghiệp, mang đến cơ hội gia tăng chất lượng dich vụ và doanh số từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • ABBY

  • Tầng 6, Tòa nhà văn phòng số 7 Nguyên Hồng, Hà Nội

  • duc.vu@abbycard.com

  • http://www.abbycard.com

Lĩnh vực

Công nghệ

Ngành khác

Thành lập

05/2016