Hủy

Tag:

statup giá trị nhất

Sea Group trở thành startup giá trị nhất Đông Nam Á như thế nào

Forrest Li, một sinh viên vừa tốt nghiệp chương trình MBA của Đại học Stanford, bắt đầu xây dựng công ty game năm 2009, đặt nền...
5/3/2021, 00:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào