Hủy

Tag:

sự kiện khởi nghiệp

Startup gọi vốn hàng triệu USD tại ThinkZone Virtual Investment Day

Các startup gọi vốn từ 200.000 đến hai triệu USD trong sự kiện kết nối do ThinkZone tổ chức online chiều ngày 28/5.
31/5/2021, 20:32   

Techfest 2018 kết nối doanh nghiệp với startup công nghệ và logistics

Hơn 20 cuộc kết nối giữa doanh nghiệp và startup đã diễn ra tại sự kiện Hi-tech Konec.
6/11/2018, 10:20   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào