Hủy

Tag:

Tép Bạc

Ứng dụng Việt dùng AI để nuôi tôm cá 

Farmex - ứng dụng quản lý ao nuôi tôm của công ty Tép Bạc - ghi lại nhật ký chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc bằng QR code, cảnh báo...
8/12/2020, 10:05   

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản 

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản, phát triển ứng dụng với hơn 1.700 người dùng, góp phần cho một ngành...
20/11/2020, 19:19   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn