Hủy
Video Thứ sáu, 20/11/2020, 19:19 (GMT+7)

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản, phát triển ứng dụng với hơn 1.700 người dùng, góp phần cho một ngành thuỷ sản tương lai hiện đại, hiệu quả và minh bạch.

Phần trình bày kế hoạch kinh doanh của startup Tép Bạc - một trong 15 startup xuất sắc của Startup Việt 2020.

Thanh Thảo