Hủy

Tag:

trợ lý ảo cho ngành nuôi trồng thủy sản

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản 

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản, phát triển ứng dụng với hơn 1.700 người dùng, góp phần cho một ngành...
20/11/2020, 19:19   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn