Hủy

Tag:

trợ lý ảo cho ngành nuôi trồng thủy sản

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản 

Tép Bạc xây dựng trợ lý ảo AI cho ngành nuôi trồng thuỷ sản, phát triển ứng dụng với hơn 1.700 người dùng, góp phần cho một ngành...
20/11/2020, 19:19   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào