Hủy

Tag:

thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Khởi nghiệp Việt Nam thu hút 291 triệu USD đầu tư năm 2017

2017 được đánh giá là một năm khởi sắc với khởi nghiệp Việt Nam khi số thương vụ đầu tư tăng gấp đôi năm ngoái, chạm mốc 291...
12/2/2018, 17:43   

Ấn Độ mở cửa thu hút FDI

Ấn Độ sẽ nới hoặc bỏ hẳn giới hạn đầu tư vào ngành di động, bảo hiểm, trồng chè..., cho phép doanh nghiệp ngoại tăng vốn sở hữu...
18/7/2013, 10:57   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào