Hủy

Tag:

Uiza. nhà đầu tư

Sun* Startups đồng hành cùng Uiza

Bên cạnh cung cấp nguồn vốn, Sun* Startups còn hỗ trợ nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho startup Uiza trong...
19/12/2019, 11:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào