Hủy

Tag:

viApp

Thêm ứng dụng gọi xe 'Made in Vietnam' ra mắt

Việt viApp sử dụng bản đồ riêng do công ty sáng lập cung cấp giúp cho việc quản lý lộ trình di chuyển trở nên dễ dàng hơn.
11/10/2020, 06:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn