Hủy

Tag:

việc làm trong tương lai

Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến việc làm trong tương lai

Startup cần chuẩn bị gì cho những thay đổi về nhân sự, việc làm sau khi Covid-19 đi qua, là chủ đề chính của tọa đàm trực tuyến...
13/5/2020, 19:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn