Hủy

Tag:

việc làm trong tương lai

Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến việc làm trong tương lai

Startup cần chuẩn bị gì cho những thay đổi về nhân sự, việc làm sau khi Covid-19 đi qua, là chủ đề chính của tọa đàm trực tuyến...
13/5/2020, 19:00   

Startup cần tận dụng tốt các kênh truyền thông miễn phí 

Các chuyên gia nhận định startup nên tối ưu hóa chi phí...
Startup cần tận dụng tốt các kênh truyền thông miễn phí