Hủy

Tag:

Viet Solutions 2022

Viet Solutions 2022 hướng tới 'thực thi - thực chiến'

Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet Solutions 2022 sẽ trao tổng giải thưởng 1,8 tỷ đồng cho các dự án tiêu biểu.
3/9/2022, 09:25   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào