Hủy

Tag:

Vietnam Silicon Valley Accelerator

Cơ hội nhận 40.000 USD từ Vietnam Silicon Valley Accelerator

Mỗi startup nhận được 30.000 USD tiền mặt và 10.000 USD để trang trải chi phí tư vấn chuyên gia, văn phòng công ty... trong bốn tháng.
20/6/2019, 17:18   

Chương trình đầu tư khởi nghiệp Vietnam Silicon Valley Accelerator khởi động

Bootcamp 2019 của Vietnam Silicon Valley Accelerator có khoản đầu tư tăng gấp đôi dành cho startup.
25/4/2019, 08:30   

15 nhóm startup được chọn đầu tư tới 50.000 USD vốn mồi

Các startup có mô hình và ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, robot, giáo dục…
23/4/2019, 17:17   

Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Giám đốc Quốc gia (Việt Nam, Lào và...
Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt